Διεύθυνση

Demetris KotsoniasΔιευθύνων Σύμβουλος: Δημήτρης Κοτσώνιας, BA (Hons), ACA (ICAEW)

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κεντ στο Κάντερπουρυ Αγγλίας (University of Kent At Canterbury) στον κλάδο Λογιστικής / Πληροφορικής. Με την αποφοίτηση του το έτος 1989 υπόγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με Αγγλική εταιρεία επαγγελματιών ελεγκτών στο κεντρικό Λονδίνο, μέσω του οποίου απονεμήθηκε επιτυχώς την καταλληλότητα του ως ‘ορκωτός λογιστής’ το 1992 (Chartered Accountant with the Institute Of Chartered Accountants in England and Wales – ICAEW). Μετά  την ολοκλήρωση πενταετούς επαγγελματικής πρακτικής εμπειρίας στην Αγγλία επέστρεψε στην Κύπρο το 1994, όπου συνέχισε την καριέρα του ως διευθυντής ελεγκτικού τμήματος σε επιτόπια εταιρεία λογιστών-ελεγκτών. Τέλη του 1995 προχώρησε στην ίδρυση της εταιρείας CYCHARTS.

Είναι εγκεκριμένο μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και εξουσιοδοτημένος αδειούχος ελεγκτής από το Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πέρα των παραδοσιακών αξιών που τον συνοδεύουν ως ‘ορκωτός λογιστής’ (Chartered Accountant), κατέχει επίσης άριστες γνώσεις  σε θέματα διεθνές εμπορίου, ναυτιλίας και τραπεζικών χρηματοδοτήσεων. Είναι από τους λίγους επαγγελματίες που κατέχουν και διατηρούν ταυτόχρονα άριστες επαγγελματικές, ακαδημαϊκές και εμπειρικές γνώσεις σε δύο ξεχωριστούς αλλά συναφής τομείς, αυτούς της λογιστικής/ελεγκτικής και ναυτιλίας/διοικητικής μέριμνας. Πέρα των ψηλών τεχνικών και εμπειρικών γνώσεων, διαθέτει εξαιρετικές διαπροσωπικές ικανότητες και την δεξιότητα στην παροχή επαγγελματικής γνωμοδότησης σε θέματα τόσο τεχνικού όσο και εμπορικού χαρακτήρα.

Στην εταιρεία CYCHARTS ενεργεί ως διευθύνων σύμβουλος και ταυτόχρονα ως διευθυντής του ελεγκτικού τμήματος.

 


 

Zacharias Papacostas

Διευθυντής Λογιστικού – Φορολογικού τμήματος: Ζαχαρίας Παπακώστας, LCCI, CAT

Συμπλήρωσε τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές του σπουδές στα Οικονομικά και την Λογιστική στην Κύπρο μεταξύ των ετών 1992-1995. Ενεργό μέλος της λογιστικής κοινότητας της Κύπρου από το 1992. Πρώτου γίνει συνέταιρος και διευθυντής στην εταιρεία CYCHARTS διετέλεσε με επιτυχία, για σειρά ετών, διευθυντής λογιστικού και φορολογικού τμήματος σε δύο άλλες επιτόπιες εταιρείες λογιστών.

Κατέχει εξαιρετικές τεχνικές γνώσεις σε θέματα λογιστικής, φορολογικών και ΦΠΑ, καθώς επίσης και πλήρη επίγνωση της επιτόπιας νομοθεσίας του ΦΠΑ και Φόρου Εισοδήματος. Η μακρόχρονη πρακτική εμπειρία του και η στενή διαπροσωπική επαφή του με τα επιτόπια γραφεία του ΦΠΑ και του Φόρου Εισοδήματος τον καθιστά ένα πολύτιμο μέλος και εργαλείο της εταιρείας CYCHARTS.