Φορολογικές υπηρεσίες

Οι φορολογικές μας υπηρεσίες συμπεριλαμβάνουν τόσο θέματα φορολογικού σχεδιασμού όσο και θέματα φορολογικής συμμόρφωσης για νομικά και φυσικά πρόσωπα.

Αφοσιωθείτε στα επιχειρησιακά σας καθήκοντα εναποθέτοντας σε μας όλα τα θέματα φορολογικής σας συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένου: 

  • Δηλώσεις Προσωρινής Φορολογίας
  • Δηλώσεις Εισοδήματος
  • Επαφή και αλληλογραφία με το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ) για θέματα έκδοσης, εξέτασης και πληρωμής φορολογιών, ενστάσεων, διαφορών και φορολογικής έρευνας
  • Αλληλογραφία για θέματα προηγμένων φορολογικών γνωματεύσεων
  • Έκδοση φορολογικών βεβαιώσεων από το ΤΕΠ

Για θέματα φορολογικού σχεδιασμού ο πρωταρχικός μας στόχος και σκοπός είναι η παροχή επαγγελματικής γνωμάτευσης για ελαχιστοποίηση των φορολογικών σας υποχρεώσεων, εντός νόμιμων πλαισίων. Καταρτίζουμε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο φορολογικό σχεδιασμό στηριζόμενοι στην άρτια γνώση του επιχειρησιακού σας τομέα, στην πλήρη ταυτοποίηση των συγκεκριμένων σας αναγκών και βεβαίως στις πρόνοιες παρούσας και νέας νομοθεσίας.