Πελάτες Διεθνών Δραστηριοτήτων

Σε πελάτες  Διεθνών Δραστηριοτήτων προσφέρουμε εξειδικευμένες και  ‘ολοκληρωμένες υπηρεσίες’ για όλες τις σχετικές ανάγκες τους, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνή επίπεδο. Τέτοιες υπηρεσίες συμπεριλαμβάνουν: 

 Σας προσκαλούμε σε άμεση επαφή με την Διεύθυνση της εταιρείας για ‘δωρεάν’ αρχική συμβουλευτική διαβούλευση. Η αμεσότητα και η ποιότητα της ανταπόκρισης μας θα δικαιολογήσει πλήρως την επαφή σας.