Διοίκηση & διαχείριση ιδιωτικών εταιρειών

Μετά από χρόνια εμπειρίας παροχής υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης ιδιωτικών εταιρειών και συναφών θεμάτων, είμαστε έτοιμοι μέσω ενός καλά οργανωμένου τοπικού και διεθνούς δικτύου συνεργατών να σας προσφέρουμε τις εξής υπηρεσίες:

  • Ίδρυση Κυπριακών και υπεράκτιων εταιρειών
  • Παροχή υπηρεσιών επίτροπου καταπιστεύματος (trustees / nominees), εγγεγραμμένου γραφείου και εταιρικών αξιωματούχων
  • Ετοιμασία και υποβολή εταιρικών αλλαγών και ετήσιων εκθέσεων εταιρείας προς τον Έφορο Εταιρειών
  • Ανανεώσεις ετήσιων αδειών εταιρείας με τον Έφορο Εταιρειών
  • Εξειδικευμένες εταιρικές γραμματειακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου της ετοιμασίας πρακτικών διοικητικού συμβουλίου, πρακτικών συνέλευσης μετόχων και αρχείου μετόχων
  • Συστάσεις τραπεζών και άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών
  • γενικές διαχειριστικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου αλληλογραφίας, τιμολογήσεις και άλλες
  • Πιστοποίηση εγγράφων με νομικές και κυβερνητικές υπηρεσίες