Διεθνής υπηρεσίες logistics και τριγωνικό εμπόριο

Χωρίς αμφιβολία η Κύπρος προσφέρει εξαιρετικά εμπορικά κίνητρα και φορολογικά κίνητρα σε κάποια επιχείρηση για την εγκατάσταση τόσο της εμπορικής όσο και της φορολογικής της βάσης, μέσω της οποίας θα αναπτύξει εγχώρια και διεθνή δραστηριότητα.

Η Διεύθυνση  του οίκου μας διαθέτει την εμπειρογνωμοσύνη με άριστες επαγγελματικές, ακαδημαϊκές και εμπειρικές γνώσεις σε δύο ξεχωριστούς αλλά συναφής τομείς, αυτούς της λογιστικής/ελεγκτικής/φορολογίας και παράλληλα της ναυτιλίας/διοικητικής μέριμνας (Logistics). Σε συνάρτηση με τις πολύχρονες και πολυδιάστατες εμπειρίες μας σε θέματα διεθνούς εμπορίου τοποθετούμαστε σε θέση ‘εμπειρογνώμονα’ για την παροχή επαγγελματικής γνωμοδότησης στα ακόλουθα σημαντικά θέματα: 

  • Μηχανική διεθνών φορτώσεων και ‘τριγωνικού εμπορίου’
  • Τραπεζικοί μηχανισμοί για διεθνής συναλλαγές
  • Ναυτιλιακά και εμπορικά έγγραφα
  • Εισαγωγικοί δασμοί και ΦΠΑ, σε εγχώριο και διεθνή επίπεδο
  • Διαδικασίες κοστολόγησης εισαγόμενων προϊόντων