Εμπορικά κίνητρα

Με την εισδοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και στη συνέχεια στην Ευρώ-ζώνη το 2008, νέοι ορίζοντες έχουν ανοίξει για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στο νησί, τόσο για τους μόνιμους κατοίκους της Δημοκρατίας όσο και για ξένους επενδυτές. Η ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά, με το ενιαίο νομισματικό περιβάλλον, έχει προσδώσει πλέον σημαντικές εμπορικές ευκαιρίες, δεδομένου της άνευ τελωνειακών δασμών ‘ελεύθερης διακίνησης’ των εμπορευμάτων και του άνευ ελέγχου διακίνησης ξένου νομίσματος.

Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων εισαγωγής από τρίτες χώρες και επανεξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, είναι ίσως η πιο αναπτυσσόμενη εμπορική ευκαιρία που παρουσιάστηκε στα πρόσφατα χρόνια. Τόσο νέες όσο και παλαιές επιχειρήσεις, εγχώριου και ξένου ενδιαφέροντος, καθιερώνουν πλέον τη Κύπρο ως «Πύλη Εμπορίου» και μέσον πρόσβασης των προϊόντων τους προς την ΕΕ. Προϊόντα κυρίως από την Άπω Ανατολή και τις χώρες της Μέσης Ανατολής εισάγονται στη Κύπρο, εκτελωνίζονται και επανεξάγονται σε χώρες της ΕΕ σε καθεστώς ‘ελεύθερης διακίνησης.

Όταν η πιο πάνω ευκαιρία συνδυάζεται με σοβαρά φορολογικά κίνητρα και άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρονται από τη Κύπρο, είναι τότε εύκολο για τους οποιοσδήποτε οικονομικούς αναλυτές να δουν και να κατανοήσουν τις ευκαιρίες, τόσο εμπορικού όσο και φορολογικού προγραμματισμού, που εμφανίζονται για τους πελάτες τους στη Κύπρο.

Είναι επίσης πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες επιχειρησιακές δραστηριότητες εισαγωγής και επανεξαγωγής από τη Κύπρο υποστηρίζονται από εξαιρετικές υπηρεσίες διοικητικής μέριμνας (Logistics), σε ένα αποδοτικό και ευέλικτο επαγγελματικό περιβάλλον. Η στρατηγική γεωγραφική θέση του νησιού και το άριστο ναυτιλιακό και αεροπορικό δίκτυο ανά τον παγκόσμιο, προσφέρουν μια πρόσθετη ανταγωνιστικότητα σε αυτές τις συγκεκριμένες εμπορικές ευκαιρίες.

Οι πρόσφατες και συνεχόμενες επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις, από τον Δεκέμβριο του 2011 και ενταύθεν,  έχουν καθιερώσει πλέον τη Κύπρο στο παγκόσμιο χάρτη ενέργειας, ως περιοχή με ένα από τα πιο πλουσιότερά φυσικά αποθέματα φυσικού αερίου στον κόσμο. Αυτός ο παράγοντας και μόνο αναμένεται να δώσει μεγάλη ώθηση στην οικονομία της Κύπρου τα ερχόμενα έτη, με απέραντες ευκαιρίες επένδυσης  για εγχώριους και ξένους επενδυτές.